Проблемні статті
______________________________________________________________________________
¤ Проблеми діагностики та хірургічного лікування первинних пухлин серця 
   Р.М. Вітовський, В.М. Бешляга

Детальніше...


Огляди
__________________________________________________________________________________
¤ Ідіовентрикулярний ритм серця
   М.Т. Ватутін,  А.М. Шевельок, В.О. Карапиш

Детальніше...


Оригінальні дослідження
__________________________________________________________________________________
¤ Можливості однофотонної емісійної комп’ютерної томографії щодо оцінки стану післяінфарктної
   аневризми лівого шлуночка серця
   В.Ю. Кундін, Б.М. Тодуров, Г.І. Ковтун, Н.В. Понич, О.П. Надорак

Детальніше...

¤ Оцінка впливу факторів ризику на безпосередні та віддалені результати хірургічної модифікації
   одношлуночкового кровообігу
   М.Ф. Зіньковський, О.М. Довгань, Р.Р. Сейдаметов, В.В. Лазоришинець, Б.В. Бацак, О.М. Трембовецька,
   Б.Б. Кравчук, С.О. Дикуха, М.Ю. Атаманюк

Детальніше...

 

Технології діагностики та лікування
______________________________________________________________________________
¤ Перше успішне застосування екстракорпоральної мембранної оксигенації у дитини першого року
   життя при синдромі гострого пошкодження легенів
   Б.М. Тодуров, О.М. Довгань, О.М. Дружина, І.О. Аксьонова, В.І. Борисова, С.М. Судакевич, В.В. Шмирко,
   Т.В. Кропивко, Н.В. Льовіна

Детальніше...

 

Випадок із практики
______________________________________________________________________________
¤ Випадок застосування методики «димоходу» при мимовільному накритті ниркової артерії під час
   ендопротезування черевного відділу аорти
   С.M. Фуркало

Детальніше...

 ¤ Діагностика системного амілоїдозу
   Н.В. Понич, О.В. Ступак, О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов

Детальніше...

¤ Ендоваскулярне закриття посттравматичного дефекту міжшлуночкової перегородки оклюдером
   Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, А.А. Максаков, Л.А. Шаповал, Хоррам Сохраб

Детальніше...

¤ Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування міксом лівого передсердя: випадки
   з практики
   Г.Е. Різк, О.А. Захарьян, Г.О. Степук, А.А. Сніцер, Р.С. Овчаров, О.В. Ушаков

Детальніше...

 

Візуалізація серця
______________________________________________________________________________
¤ Точність відображення коронарних судин на 320-рядному комп’ютерному томографі Toshiba
   Aquilion ONE і приклади його застосування
   F.R. de Graaf, E. van der Wall

Детальніше...

 

Новини кардіології та кардіохірургії
_____________________________________________________________________________
¤ Альманах-2012 – кардіохірургія у дорослих: результати вибраних досліджень, які визначають
   останні досягнення клінічної кардіології
   B. Bridgewater

Детальніше...

 

Форуми
______________________________________________________________________________
¤ Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі 

Детальніше...

 Антиаритмічна терапія в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Детальніше...