Міністерство охорони здоров’я України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Асоціація аритмологів України
Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця

VІІ науково-практична конференція
 «Дні аритмології в Києві»

19–20 листопада 2015 р.
ДУ «Інститут серця МОЗ України», конференц-зал

 

19 листопада, четвер

14:30-15:30 Симпозіум «Реваскуляризація міокарда у хворих на ІХС»

Сучасні підходи до реваскуляризації міокарда
Б.М. Тодуров (Київ)

Ендоваскулярне лікування гострих коронарних синдромів
А.В. Хохлов (Київ)

Ведення хворих після реваскуляризаційних втручань
О.Й. Жарінов (Київ)

15:30-16:30 Симпозіум «Нові антикоагулянти: акцент на безпеку антитромботичної терапії» 

Сучасні аспекти періопераційної профілактики тромбоемболічних ускладнень у хірургічних пацієнтів
Ю.Ю. Кобеляцький (Дніпропетровськ)

Застосування нових антикоагулянтів у особливих категорій пацієнтів
О.І. Іркін (Київ)

Еволюція антитромботичної терапії фібриляції передсердь з позицій її безпеки
О.Й. Жарінов (Київ)

16:30-17:30 Симпозіум «Прямі інгібітори тромбіну: нові сфери клінічного застосування»

Профілактика венозних тромбоемболій у терапевтичних пацієнтів
Я.М. Лутай (Київ)

Антикоагулянтна терапія при підготовці до кардіоверсії та катетерної абляції фібриляції передсердь
Б.Б. Кравчук (Київ)

Уперше виявлена фібриляція передсердь: клінічні особливості, тактика ведення хворих
О.Й. Жарінов (Київ)

20 листопада, п’ятниця

09:45-13:15 Пленарне засідання.
Сучасні технології діагностики та інтервенційного лікування аритмій серця

Офіційне відкриття конференції
Ю.В. Вороненко – академік НАМН України, ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика
Б.М. Тодуров – член-кореспондент НАМН України, генеральний директор Інституту серця МОЗ України

Сучасні рекомендації з діагностики та лікування суправентрикулярних тахікардій
Б.Б. Кравчук (Київ)

Нові рекомендації з профілактики раптової кардіальної смерті
В.П. Залевський (Київ)

Лівошлуночкова ендокардіальна стимуляція в лікуванні шлуночкової асинхронії. Віддалені результати
Ю.І. Карпенко (Одеса)

Роль інтервенційних процедур у комплексному лікуванні фібриляції передсердь. Приклади клінічних сценаріїв
Д.Є. Волков (Харків)

Кардіостимуляція в українських клініках: проблеми та шляхи їх вирішення
О.М. Грицай (Київ)

Імплантовані кардіомонітори в комплексному лікуванні фібриляції передсердь: час змінювати стандарти діагностики?
Я.Ю. Думпіс (Санкт-Петербург)

13:15-14:00 Перерва

14:00-16:00 Майстер-клас. ЕКГ-діагностика та ведення хворих з аритміями серця

Передчасні комплекси: чи показана антиаритмічна терапія?
В.О. Куць (Київ)

Ідіопатичні аритмії та порушення провідності серця
О.Й. Жарінов (Київ)

Аритмії при хронічній серцевій недостатності
Л.Г. Воронков (Київ)