ПРОГРАМА

14:30–15:00

Реєстрація учасників

Кава

15:00

Відкриття конференції

Тодуров Б.М.

генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», член-кор. НАМН України

15:05–15:40

Реваскуляризація у пацієнтів з гострими коронарними синдромами

Іркін О.І. (Київ)

д. мед. н., старший науковий співробітник, відділ реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

Питання-відповіді

15:45–16:20

Ведення пацієнтів зі стабільною ІХС. Показання до реваскуляризації

Жарінов О.Й. (Київ)

д. мед. н., професор, завідувач кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Питання-відповіді

16:25–17:00

Вибір оптимального методу реваскуляризації

Хохлов А.В. (Київ)

завідувач відділення ендоваскулярної хірургії та ангіографії, ДУ «Інститут серця МОЗ України»

Питання-відповіді

17:05–17:40

Ведення хворих на ІХС після реваскуляризаційних втручань

Багрій А.Е. (Донецьк)

д. мед. н., професор,

професор кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

Питання-відповіді

17:40–18:00

Питання-відповіді. Дискусії

Завершення конференції.

Отримання сертифікатів